Wizara ya Mifugo na Uvuvi

Shirika la Uvuvi Tanzania (TAFICO)

Afisa Mtendaji  Mkuu
Bw. Dennis Kwame Simba
Afisa Mtendaji Mkuu